Powrót do: Japan style

Kontrola towaru - dalsza część


przesylki_lotniczeRynek europejski opiera się w największym stopniu na swobodnej wymianie handlowej. Z tego względu we wspólnocie mamy do czynienia z przepisami, które odnoszą się do kontroli towarów.

Wszystko jest robione po to, aby nas, konsumentów uchronić przed produktami szkodliwymi i wadliwymi, czego częstym przykładem jest mniejsza rzeczywista ilość towaru w opakowaniu, niż jest oznaczona na pudełku.

Kontrola towaru w Chinach

Symbolem, który oznacza, że towar spełnia wymogi wynikające z przepisów o kontroli towarów paczkowanych jest „e” na każdym opakowaniu. Obecność tego znaku na swoich towarach jest jednym z podstawowych wymogów, które umożliwią nam eksportowanie naszych towarów do krajów unijnych. Jak wiadomo, nasza integracja do struktur unijnych zaowocowała szeregiem zmian w polskim prawie, które dotyczą właśnie przepisów odnoszących się do towarów paczkowanych.

W obecnej chwili głównym aktem prawnym, który dotyczy towarów paczkowanych jest ustawa „O Torwarach Paczkowanych”. Zawiera w sobie cały szereg wymogów, które musi spełniać producent takich wyrobów. Organ paczkujący musi udokumentować pisemnie wykonaną kontrolę rzeczywistej ilości towaru paczkowanego w taki sposób, aby było możliwe sprawdzenie jego ilości poprzez organy administracyjne.

Wewnętrzna kontroli

Z ustawy wynika, że każdy producent musi zastosować własny, wewnętrzny system kontroli jakości - taka kontrola towaru ma jak najbardziej sens. W tym systemie zawarte oprócz procedurą organizacyjną zwarte są zasady działania urządzenia do kontroli towarów w postaci wagi. Nie przestrzeganie stosowania się do zaleceń tej ustawy grozi grzywną i kontrolami. 
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.